مقالات سونی

هدفون سونی، راز ناگفته آرامش

هدفون های جدید سونی به رنگ سفید طراحی شده اند تا نمایانگر مفهوم سکوت و آرامش باشند.

Similar Posts