دوربینی با اندازه کوچک ولی کیفیت بی‌نظیر

 به کیفیت فول فریم در سبک ترین و کوچکترین دوربین جهان دست یافته است FE 60در ترکیب با لنز  α7C دوربین

نوشته‌های مشابه